Bod č.44.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklých pozemků v k.ú. Plzeň Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Plzeňského kraje a ZZS PK)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (Kolaudační souhlas)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 1539/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:636 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX