Bod č.63.:

PROP+OŠMT/17 - Majetkoprávní vypořádání s nemovitostmi - školní budovy a pozemky v k.ú. Bolevec, Krašovská 1696/30

(předkladatel:radní Matoušová, radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Mapy - majetek města)
Příloha č.2 (Zápis KNM RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX