Bod č.13.:

FIN/6 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Zpráva jednatele o činnosti)
Příloha č.4 (Účetní závěrka)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích)
Příloha č.6 (Zpráva DR)
Příloha č.7 (Návrh jednatele na rozdělení zisku)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č.1493 ze dne 12.11.2012)
Příloha č.9 (Dopisy Mgr. Brabce a p. Andrlíka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:600 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX