Bod č.18.:

ISS1/18 - Pojmenování nové ulice

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (název ulice)
Důvodová zpráva (název ulice)
Příloha
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 335 ze dne 4.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX