Bod č.7.:

ŘEÚ/3 - Rozpočet města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2016

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočet na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu v letech 2014-2016)
Příloha č.2 (Přehled opatření k vyrovnání rozpočtové bilance)
Příloha č.3 (Přehled použití investičních fondů příspěvkových organizací)
Příloha č.4 (Dlouhodobý finanční plán do roku 2022)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 316 ze dne 21.6.2012)
Příloha č.6 (Strategické záměry rozvoje města)
Příloha č.7 (Seznam projektů – úvěr EIB II)
Příloha č.8 (Seznam projektů – úvěr EIB I/2)
Příloha č.9 (Usnesení ZMP č. 579 ze dne 8.11.2012)
Příloha č.10 (Usnesení ZMP č. 666 ze dne 12.11.2009)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1518 ze dne 29.11.2012)
Příloha č.12 (Usnesení Finančního výboru ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:594 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX