Bod č.23.:

BEZP/1 - Změna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7
Předloženo na stůl č.1 (nové znění důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.2 (příloha č. 1 aktualizovaná OZV)
Předloženo na stůl č.3 (příloha č. 8 - usnesení ZMO 1 )
Předloženo na stůl č.4 (příloha č. 9 - usnesení ZMO 4)
Předloženo na stůl č.5 (příloha č. 10 - usnesení ZMO 6)
Předloženo na stůl č.6 (příloha č. 11 - usnesení ZMO 10 )
Předloženo na stůl č.7 (Příloha č. 1 - poslední verze)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:610 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX