Bod č.11.:

RMO1/4 - Návrh na rozdělení odměn pro předsedy a členy komisí RMO Plzeň 1 a členy výborů ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh na rozdělení odměn - komise a výbory) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX