Bod č.12.:

ST1/4 - Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení paušální částky) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX