Bod č.19.:

ISS1/19 - Demolice objektu V Lomech 13

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - usnesení č. 224/2012)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - rozhodnutí)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - fotodokumentace)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - mapy)
Příloha č.5 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 346 ze dne 4.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX