Bod č.26.:

ST1/5 - Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2012

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zprávy o činnosti výborů)
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti - Finanční výbor)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti - Kontrolní výbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX