Bod č.27.:

ST1/6 - Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2013

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plány práce výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Plán - Finanční výbor)
Příloha č.2 (Plán - Kontrolní výbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX