Bod č.28.:

ST1/7 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Finanční výbor - listopad)
Příloha č.2 (Zápis - Finanční výbor - prosinec)
Příloha č.3 (Zápis - Kontrolní výbor - září)
Příloha č.4 (Zápis - Kontrolní výbor - říjen)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX