Bod č.29.:

ŽPD1/3 - Informativní zpráva ve věci odpovědi na dotaz pana Pavla Rulfa

(předkladatel:Bc. Romana Tomašuková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zpráva - odpovědi na dotaz p. Rulfa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX