Bod č.15.:

OSI/1 - Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. pro rok 2013

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Předloženo na stůl č.1 (Nové znění důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.2 (Nové znění přílohy č. 1)
Předloženo na stůl č.3 (Nové znění přílohy č. 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:602 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX