Bod č.30.:

FO1/7 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 68

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX