Bod č.70c.:

ÚKEP/2 - Stav projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“

(předkladatel:p.primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX