Bod č.70a.:

NámZ/1 - Rezignace a návrh na volbu člena Kontrolního výboru ZMP

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rezignace a návrh na volbu člena Kontrolního výboru ZMP)
Důvodová zpráva (Rezignace a návrh na volbu člena Kontrolního výboru ZMP )
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 633 ze dne 9.12.2010)
Příloha č.2 (písemná rezignace pana Mgr. Jana Husáka ze dne 30. 11. 2012)
Příloha č.3 (písemný souhlas s kandidaturou pana Stanislava Kandlera)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:591 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX