Bod č.70b.:

NámZ/2 - Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská,a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám.Zrzavecvký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská,a.s. a návrh na volbu nového člena)
Důvodová zpráva (Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská,a.s. a návrh na volbu nového člena )
Příloha č.2 (Souhlas s kandidaturou T. Trnky)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č.317 ze dne 10. 3. 2011) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:592 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX