Bod č.10.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2013

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX