Bod č.8.:

MAI/2 - Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2013

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX