Bod č.16.:

KT/1 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 11/2012 - 01/2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 26 11 2012)
Informativní zpráva č.2 (Přílohy k zápisu z 26 11 2012) - dokument je neveřejný
Informativní zpráva č.3 (Zápis 07 01 2013)
Informativní zpráva č.4 (Přílohy k zápisu z 07 01 2013) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX