Bod č.6.:

EAP/1 - Návrh vyhlášky statut. města Plzně o zrušení OZV č. 2/2001 o FRB, včetně souvisejících vyhlášek

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Návrh vyhlášky)
Příloha č.11 (Dopis M. Zrzaveckého - náměstka primátora)
Příloha č.12 (Dopis M. Zrzaveckého - náměstka primátora)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX