Bod č.7.:

EAP/2 - Návrh vyhlášky statut. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí od 01.01.2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.3 (Mapa s koeficienty roku 2014)
Příloha č.11 (Dopis M. Zrzaveckého - náměstka primátora)
Příloha č.12 (Dopis M. Zrzaveckého - náměstka primátora)
Příloha č.21 (Návrh vyhlášky)
Příloha č.22 (Návrh vyhlášky)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX