Bod č.11.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 20/2012

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (RO č. 20/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX