Bod č.13.:

MAI/5 - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany v budovách MŠ za rok 2012

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX