Bod č.15.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 01/2013

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 za období 1/2013)
Příloha (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 za období 1/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX