Bod č.9.:

FIN/1 - Změna stanov společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nové znění článku III. stanov PMDP, a.s.)
Příloha č.2 (Stávající znění článku III. s vyznačenými změnami)
Příloha č.3 (Usnesení představenstva PMDP, a.s.)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č.1661 ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX