Bod č.11.:

ŘÚSO/1 - Prominutí pohledávky ESPRITu - plzeňského kulturního servisu, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Pohledávka navrhovaná k prominutí) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX