Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Schválení odůvodnění veřejné zakázky - Zhotovitel stavby "Plzeňský vědecko technologický park III"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Odůvodnění veřejné zakázky )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX