Bod č.21.:

MAJ/6 - Výkup pozemku parc.č. 223, k.ú. Koterov, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 171/2008)
Příloha č.3 (mapy - modrá mapa se zákresem,územní plán,letecký snímek,orientační mapa,záplavová území, situace se zákresem stavby)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 10 ze dne 10. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX