Bod č.22.:

MAJ/7 - Výkup nově vzniklého pozemku parc.č. 1222/2, k.ú. Božkov, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 171/2008)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení KNM RMO P2)
Příloha č.5 (mapy - modrá mapa se zákresem,územní plán,letecký snímek,orientační mapa,záplavová území, situace se zákresem stavby,geometrický plán)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 11 ze dne 10. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX