Bod č.41.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 12790/3, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO 1)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.9 (zápis KNM RMP ze dne 6.12.2012)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 18 ze dne 10.1.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX