Bod č.18.:

MAJ/3 - Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy) – ATELIER A CZ, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 263/2011)
Příloha č.5 (situace stavby)
Příloha č.6 (zápis z KNM ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.7 (fotografie)
Příloha č.8 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační plán)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1666/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX