Bod č.19.:

MAJ/4 - Zrušení usnesení ZMP č. 699/04 ve věci směny s TJ SLOVAN a č. 240/05 ve věci uzavření dohody s TJ SLOVAN a spol. AVERSEN ENTERPRIES LIMITED

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 699/2004, 240/2005, 624/2011)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 9/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX