Bod č.20.:

MAJ/5 - Rozhodnutí o odmítnutí nabídky výkupu nemovitostí v k.ú. Plzeň – České dráhy, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh výkupu)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1575/2010, 145/2011, 725/2011 a 852/2012)
Příloha č.3 (zápis z KNM ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.4 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1667/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX