Bod č.28.:

PROP/6 - Rozhodnutí o nakládání s nemovitostmi v MO Plzeň 1 – lokalita „Berlín“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (vyjádření obč. sdružení ze dne 22. 8. 2012)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (tabulka s cenami jednotlivých pozemků)
Příloha č.5 (průběh kauzy)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 205/07, ZMP č. 247/08)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1565/10, RMP č. 25/11)
Příloha č.8 (zápis z KNM ze dne 20. 9. 2012)
Příloha č.9 (fotodokumentace )
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (mapa orientační)
Příloha č.13 (katastrální mapa)
Příloha č.14 (zaměření plochy dvorků v Horní ul.)
Příloha č.15 (geometrický plán zaměření hranice pozemků parc.č. 11287/4 a parc.č. 11287/5, k. ú. Plzeň )
Příloha č.16 (usnesení RMP č. 1673 ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX