Bod č.34.:

PROP/12 - Prodej nemovitostí Koperníkova 15, Jižní Předměstí č.p. 772, včetně pozemků parc.č. 9670 a parc.č. 9671, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (Popis nemovitostí)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1679 ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX