Bod č.35.:

PROP/13 - Prodej nemovitostí na adrese Úslavská 26, tj. domu Východní Předměstí, č.p. 810, včetně pozemku parc.č. 1408, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 2)
Příloha č.4 (Popis nemovitostí)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 7. 6. 2012 a 6. 12. 2012)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 870 a ZMP č. 350 ze dne 21. 6. 2012)
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 1680 ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX