Bod č.36.:

PROP/14 - Prodej nemovitostí na adrese Plynární 4, dům Jižní Předměstí č.p. 1095, včetně pozemků parc.č. 6442/1 a 6442/2, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (popis nemovitosti)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 24/12 a ZMP č. 32/12,RMP č. 1414/12 a ZMP č. 576/12 )
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán č. 9293 – 20/2012)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 1681ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX