Bod č.37.:

PROP/15 - Prodej nemovitostí Barrandova 27, Nerudova 29 z majetku města - snížení ceny po neúspěšné městské soutěži

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanoviska RMO)
Příloha č.3 (Popisy nemovitostí)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 10. 5. 2012 a ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 835/12 a ZMP č. 344/12, RMP č. 837/12 a 346/12)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plány)
Příloha č.8 (letecké snímky)
Příloha č.9 (orientační mapy)
Příloha č.10 (katastrální mapy)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1682 ze dne 20. 12. 2012.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX