Bod č.38.:

PROP/16 - Prodej nemovitostí na adrese Nerudova 27, Nerudova 41, Skrétova 9, Koperníkova 24 z majetku města - snížení ceny

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanoviska RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (Popisy nemovitostí)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 10. 5. 2012, 7. 6. 2012, 6. 12. 2012)
Příloha č.5 (usnesení RMP a ZMP k prodeji domů)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plány)
Příloha č.8 (letecké snímky)
Příloha č.9 (orientační mapy)
Příloha č.10 (katastrální mapy)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1683 ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX