Bod č.43.:

EVID/4 - Přijetí majetku nepatrné hodnoty vypraviteli pohřbu - k.ú. Vstiš

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Nabídka JUDr. Kocinové)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Letecký snímek)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 6.12.2012)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1688 ze dne 20.12.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX