Bod č.15.:

BYT/2 - Prominutí poplatků z prodlení – Lukášová Renata

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1588 ze dne 29. 11. 2012)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí poplatků z prodlení a souhlas žadatelky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX