Bod č.55.:

ORG/4 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - prosinec 2012

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX