Bod č.14.:

BYT/1 - Prominutí dlužného nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu č. 2, v domě Rumburská 4, v Plzni, manželům Krsovým

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (část příloh k žádosti (ve věci hygienického stavu domu a jeho prodeje))
Příloha č.3 (stanovisko správce)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (zápis z jednání KB )
Příloha č.6 (usnesní RMP č. 30/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX