Bod č.25.:

PROP/3 - Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3979/17 a pozemku parc.č. 3979/17, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP (prodej Feřtovi – nájemci))
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 46/2011 (prodej Feřtovi – nájemci))
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 546 ze dne 12. 4. 2012)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 230 ze dne 26. 4. 2012) (*)
Příloha č.6 (zápis z KNM ze dne 6. 12. 2012) (*)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 1670 ze dne 20. 12. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX