Bod č.26.:

PROP/4 - Prodej pozemku parc.č. 1418/1, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP )
Příloha č.3 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 - Slovany č. 65/2012)
Příloha č.4 (čestné prohlášení )
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa )
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1671 ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX