Bod č.33.:

PROP/11 - Nakládání s pozemkem parc.č. 11102/742, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost manželé Fikarovi)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP ze dne 20. 4. 2011)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP ze dne 20. 3. 2012)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 179/11)
Příloha č.5 (vyjádření MO k opětovné žádosti)
Příloha č.6 (žádost o projednání v orgánech města - mž. Fikarovi)
Příloha č.7 (vyjádření manželů Sychrových )
Příloha č.8 (odstoupení od žádosti mž. Sychrovi)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 437/12)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 223/12)
Příloha č.11 (zápis z KNM ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.12 (foto)
Příloha č.13 (územní plán)
Příloha č.14 (letecký snímek)
Příloha č.15 (orientační mapa)
Příloha č.16 (mapa modrá se zákresem)
Příloha č.17 (usnesení RMP č. 1684 ze dne 20. 12. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX