Bod č.16.:

MAJ/1 - Výkup pozemku parc.č. 1399/7 v k.ú. Doubravka od ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PLZEŇ – DOUBRAVKA, s.r.o. do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Postoupení žádosti z ÚMO Plzeň 4 na MAJ MMP)
Příloha č.2 (Nabídka k odkupu části pozemku)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ ze dne 28. 8. 2012)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 4 č. 0218/12 ze dne 23. 10. 2012)
Příloha č.5 (Zaměření okraje chodníku )
Příloha č.6 (Zápis KNM RMP ze dne 1. 11. 2012)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán č. 1779-76/2012)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 1663 ze dne 20. 12. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX