Bod č.8.:

NámZ/1 - Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX